ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4274/2566
เรื่อง: 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สสจ.อุดรธานี

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 อัตรา นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. (รายละเอียดตามประกาศ)

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล.pdf [ 392.563 KByte ]
ประกาศ: 
25/08/2023 11:10:37 อายุ 15 วัน [ 09/09/2023 11:10:37 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล