ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4279/2566
เรื่อง: 
ประกาศรับสมัครและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  (ด้านบริหาร,ด้านวิชาการ,ด้านสนับสนุนการจัดบริการ) จำนวน 12 ตำแหน่ง ดังนั้น จึงแจ้งให้ข้าราชการ  ที่มีความสนใจสมัครปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ โดยให้เขียนใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  ส่งเอกสารการสมัครด้วยได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กันยายน 2566 (รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาด้วย)

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศรับสมัคร ผช.สสอ..pdf [ 627.003 KByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
2.แบบใบสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ.docx [ 14.202 KByte ]
ประกาศ: 
11/09/2023 13:39:02 อายุ 15 วัน [ 26/09/2023 13:39:02 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล