ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4271/2566
เรื่อง: 
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามประกาศแนบ

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรักษาการ ผอ.รพ.สต..pdf [ 248.619 KByte ]
ประกาศ: 
17/08/2023 15:32:27 อายุ 7 วัน [ 24/08/2023 15:32:27 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล