ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4270/2566
เรื่อง: 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 ตำแหน่ง

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียดตามประกาศแนบ

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้าย ผอ.รพ.สต..pdf [ 413.753 KByte ]
ประกาศ: 
17/08/2023 15:28:44 อายุ 7 วัน [ 24/08/2023 15:28:44 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล