ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4277/2566
เรื่อง: 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ (รายละเอียดตามประกาศ)

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินระดับชำนาญการพิเศษ.pdf [ 472.620 KByte ]
ประกาศ: 
05/09/2023 13:03:51 อายุ 15 วัน [ 20/09/2023 13:03:51 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล