ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4272/2566
เรื่อง: 
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง

 ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง โดยเปิดรับสมัครระหว่าง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่  24 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ในวัน และเวลาราชการ (รายละเอียดตามประกาศและเอการแนบ)

ไฟล์ที่แนบมา: 
1.1 ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สสจ.อด).pdf [ 903.641 KByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
1.2 ใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน .doc [ 58.5 KByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
1.3 แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุค.docx [ 70.348 KByte ]
ประกาศ: 
21/08/2023 11:06:49 อายุ 15 วัน [ 05/09/2023 11:06:49 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล