ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4282/2566
เรื่อง: 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 12 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 12 ตำแหน่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการพิจารณาในพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสานสามัคคี ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ (รายละเอียดตามประกาศ)

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผช.สสอ. 12 ตำแหน่ง.pdf [ 731.764 KByte ]
ประกาศ: 
21/09/2023 11:59:30 อายุ 7 วัน [ 28/09/2023 11:59:30 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล