ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4283/2566
เรื่อง: 
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการรายงานตัวเพื่อบรรุจเข้ารับราชการ ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (รายละเอียดตามประกาศ)

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศ การขี้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุ.pdf [ 980.737 KByte ]
ประกาศ: 
22/09/2023 16:16:14 อายุ 15 วัน [ 07/10/2023 16:16:14 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล