ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4280/2566
เรื่อง: 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำนวน 14 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 ตึกร่มโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี หากไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ (รายละเอียดตามประกาศ)

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจ 14 ตำแหน่ง.pdf [ 795.592 KByte ]
ประกาศ: 
15/09/2023 11:32:07 อายุ 7 วัน [ 22/09/2023 11:32:07 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล