ประเภท: 
ประกาศและข่าว
เลขที่ข่าว: 
E-4276/2566
เรื่อง: 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 13 กันยายน 2566 ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  (รายละเอียดตามประกาศ)

ไฟล์ที่แนบมา: 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ.pdf [ 5.049 MByte ]
ไฟล์ที่แนบมา: 
ใบสมัครบรรจุผู้ได้รับคัดเลือก.pdf [ 1009.040 KByte ]
ประกาศ: 
05/09/2023 08:33:27 อายุ 15 วัน [ 20/09/2023 08:33:27 ]
ผู้ประกาศ: 
ศิริญญา [ person ]
ฝ่าย: 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล